Mini logo

Gammal webbläsare.

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Mini för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera din webbläsare
Boka provkörning

Miljöbilar / klimatbonusbilar.

Miljöbilar är samlingsnamnet för klimatsmarta bilar med lägre koldioxidutsläpp än konventionella bilar. De drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara, icke-fossila drivmedel. Det kan också vara en kombination av el och diesel eller bensin. Även bränslesnåla bensin- eller dieselbilar med låga utsläpp kan räknas som miljöfordon. Här reder vi ut några begrepp som berör miljöbilar.

Laddhybrid / Plug-In Hybrid.

Laddhybriden, som även kallas Plug-In Hybrid eller PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle), har både en klassisk förbränningsmotor och en elmotor. Därav namnet hybrid. Den har ett större batteri än elhybriden, vilket gör att den får en längre elektrisk räckvidd än elhybriden men kortare än den renodlade elbilen. Elmotorn laddas genom en laddbox medan förbränningsmotorn tankas som vanligt med bensin eller diesel.

Hybrid / Elhybrid.

Elhybriden förkortas HEV (Hybrid Electric Vehicle), och har precis som laddhybriden både en elmotor och förbränningsmotor med bensin eller diesel. Skillnaden är att elmotorn i en elhybrid kan inte laddas från en laddbox utan bara genom att bilens egen generator får kraft från förbränningsmotorn.

Mildhybrid.

Mildhybrid kallas också lätthybrid, 48-voltshybrid eller MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Den har både en förbränningsmotor och en elmotor, men den kan inte kan gå helt och hållet på el eftersom batteriet inte kan driva motorn på egen hand. Elmotor i en mildhybrid kan inte heller laddas via en laddbox, utan istället återvinner den bromskraften i sitt 48-voltsbatteri och avlastar förbränningsmotorn när belastningen är hög.

Vid den regenererande bromsningen återvinns energi som normalt skulle gå förlorad vid retardation och används som extra kraft för din motor så att den kan prestera mer ekonomiskt.

Klimatbonus för miljöbilar och klimatbonusbilar

Den 8 november 2022 avskaffas klimatbonusen. Det innebär att den som köper eller beställer en ny bil (som tidigare var berättigad klimatbonus, en så kallad klimatbonusbil) efter den 8 november 2022 inte kommer att erhålla klimatbonus.
Här kan du läsa regeringens pressmeddelande om förändringen: Klimatbonusen upphör den 8 november (Regeringen.se).


Bonus malus kallas det system
som reglerar klimatbonus/miljöbonus för elbilar, plug-in hybrider och andra miljöbilar som trädde i kraft 1 juli 2018. Som omfattar personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.  Syftet med klimat- eller miljöbonusen var att öka antalet miljöanpassade fordon i Sverige för att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

För bilar tagna i trafik från och med 1 april 2021 till och med 8 november 2022 gäller reglerna för bonus enligt följande:
- Bonusbeloppet för nollutsläppsfordon, det vill säga rena elbilar, är max 70 000 kronor.
- Gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut för att premieras med bonus är 60 g/km.
- Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer, till exempel laddhybrider, är ca 45 000 kronor.

För bilar tagna i trafik före den 1 april 2021 gäller reglerna för bonus enligt följande:
- Bonusbeloppet för nollutsläppsfordon, det vill säga rena elbilar, är max 60 000 kronor.
- Gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut för att premieras med bonus är 70 g/km (för bilar tagna i trafik innan 2020 men efter 1 juli 2018 var gränsen 60 g/km).
- Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer, till exempel laddhybrider, är ca 45 000 kronor.

Malusen gäller bensin- och dieseldrivna bilar med koldioxidutsläpp över 90 g/km. Det innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren som bilen tas i trafik. Läs mer om Bonus malus hos Transportstyrelsen.se.

Frågor och svar om miljöbilar

 • Vad är en miljöbil?

  En miljöbil är en energieffektiv bil som ger låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser som till exempel koldioxid vid körning. Miljöfordon drivs av miljöbränslen så som el, etanol, biogas eller andra förnybara, icke-fossila drivmedel. Även bensin- eller dieselsnåla bilar kan räknas som miljöklassade bilar, eller klimatbonusbilar som det också kallas.

  Den 1 juli 2020 beslutade regeringen om en skärpt miljöbilsdefinition. Den innebär att en bil får släppa ut högst 70 g koldioxid per kilometer eller drivas med gas för att få kallas en miljöbil.

 • Vad är miljöbilsbonus / miljöbilspremie?

  När man pratar om miljöbilspremie syftar man idag på det Bonus malus-system som har till syfte att öka försäljningen och användningen av bilar med låg klimatpåverkan genom att premiera dem som köper en miljöbil.

  Innan Bonus malus-systemet infördes den 1 juli 2018 gällde den så kallade supermiljöbilspremien och dessutom fanns en femårig befrielse från fordonsskatt för miljöbilar.

  Den 8 november 2022 avskaffas miljöbilsbonusen (klimatbonusen). Det innebär att den som köper eller beställer en ny bil (som tidigare var berättigad klimatbonus, en så kallad klimatbonusbil) efter den 8 november 2022 inte kommer att erhålla klimatbonus. Här kan du läsa regeringens pressmeddelande om förändringen: Klimatbonusen upphör den 8 november (Regeringen.se).

 • Vad är Bonus malus?

  Bonus malus kommer från latin och översätts till god respektive ond. Bonus malus betyder i praktiken att bilar med lägre utsläpp får "bonus" medan bilar med högre utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt - "malus".

 • Vad är supermiljöbilspremie?

  Supermiljöbilspremien är en miljöbilspremie som infördes den 1 januari 2012 och gällde till och med 30 juni 2018. Bilar som påställdes i vägtrafikregistret fram till och med detta datum innefattas fortfarande av supermiljöbilspremien. 

  Supermiljöbilspremien omfattade bilar med utsläpp på max 50 g koldioxid per kilometer och innebar att de fick en premie om högst 40 000 kronor per bil.

 • Vad innebär den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar?

  Den femåriga skattebefrielsen gäller bilar som togs i trafik den 30 juni 2018 eller tidigare och som uppfyller vissa miljökrav. Skattebefrielsen innebär att fordonet är befriat från fordonsskatt i fem år från det datum då den togs i trafik. Att det är fordonet som är skattebefriat och inte ägaren betyder att befrielsen fortsätter att gälla även om det sker ett ägarbyte under perioden.

 • Gäller miljöbilspremie även vid leasing?

  Nej, tyvärr. Eftersom bilen vid leasing inte ägs av den som leasar, utan av leasinggivaren, kommer premien att betalas ut till leasinggivaren.

 • Vad är utsläppsklass (miljöklass)?

  Utsläppsklass, tidigare kallat miljöklass, är något som används för att ställa krav på olika bilars utsläpp. I Sverige används europeiska utsläppsklasser. Det finns utsläppsklasser för personbilar, lätta transportfordon och tunga fordon. Inom samma utsläppsklass ställs det dock olika krav beroende på om fordonet har en bensin- eller dieselmotor. Nya regler för utsläppsklasser bestäms flera år i förväg och från och med det förutbestämda datumet blir det förbjudet att sälja nya bilar som inte uppfyller kraven. Äldre bilar som inte uppfyller kraven enligt senaste utsläppsklassen är dock fortfarande tillåtna.

 • Vad innebär utsläppsklass (miljöklass) Euro 5 och Euro 6?

  Euro 5 är utsläppsregler som infördes 2011 och gällde fram till 2015. År 2015 infördes istället Euro 6, vars regler fortfarande gäller om än i skärpt version i form av WLTP sedan 2019.

 • Vad innebär miljöklass mk1, mk2 och mk3?

  Mk3 är en svensk benämning från 90-talet för utsläppsregler enligt dåvarande Euro 1.
  Mk2 är en svensk benämning från 90-talet för utsläppsregler enligt dåvarande Euro 2 och Euro 3.
  Mk1 är en svensk benämning från början av 2000-talet för utsläppsregler enligt dåvarande Euro 4.

 • Vad är miljözoner?

  Miljözoner finns för att skydda känsligare områden såsom stadskärnor från trafikutsläpp i syfte att förbättra luftkvaliteten.
  Miljözon klass 1
  Miljözon klass 1 gäller tunga fordon i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå. För att få köra där måste bilar uppfylla vissa miljökrav.
  Miljözon klass 2
  Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Sedan 15 januari 2020 gäller miljözon klass 2 på Hornsgatan i Stockholm.
  Miljözon klass 3
  I miljözon klass 3 är det högst krav och här tillåts bara el-, bränslecells- och gasfordon att köra.

 • Omfattas miljöbilar av trängselskatt?

  Ja, alla miljöbilar omfattas av trängselskatt. Fram till 31 juli 2012 undantogs vissa miljöbilar från trängselskatten i Stockholm men detta gäller alltså inte längre.

 • Vad är miljöbränsle?

  I begreppet miljöbränsle ingår förnyelsebara bränslen som är bättre för klimatet och miljön än bensin och diesel. Exempel på sådana är el, biogas, etanol och biodiesel (FAME).