JURIDISKA ANVISNINGAR.

MINI glädjer sig åt ert besök av denna webbsida och ert intresse för våra produkter.

MINI är ett varumärke inom BMW Group. BMW Northern Europe AB koordinerar BMW Groups verksamhet i Sverige: utser auktoriserade MINI Partner och Partner, sköter specialist-support och tekniska frågor, driver webbplatserna MINI.se, BMW.se och BMW-MOTORRAD.se och ConnectedDrive-tjänsten samt marknadsför BMW Groups varumärken.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BMW Northern Europe AB

Organisationsnummer: 556313-5002
VAT-nummer och F-skattesedel: SE556313500201
SE – 191 27 Sollentuna

Finansiella tjänster tillhandahålls av BMW Financial Services Scandinavia AB, organisationsnummer: 556482-8555, under namnet MINI Financial Services, avseende leasing och avbetalningsköp till företags- och privatkunder.

Auktoriserade MINI Partner är, om inte annat anges, självständiga företag och ingår inte i BMW Group, men bedriver sin verksamhet under BMW Groups varumärken och innehar licens att sälja och serva MINI-fordon. MINI Partner tillhandahåller tjänster till MINI-kunder och specialist-support i tekniska frågor.

BMW AG är moderbolag i BMW Group och tillhandahåller en stor del av koncernbolagens IT-infrastruktur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dataskydd.

När du använder våra tjänster kan du komma att bli ombedd att lämna dina personuppgifter. Läs mer om hur BMW hanterar dina personuppgifter på.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cookies.

En cookie är en lite textfil som kopieras till din hårddisk av en webbplats. Cookies skadar inte din dator och orsakar inga virusangrepp. Cookies från vår webbplats samlar inga data om dig. Du kan när som helst ta bort cookies genom inställningar i din browser. I regel används cookies endast på vår webbplats under den tiden den är öppen på din dator för att anonymt samla statistiskt underlag och för ökad användarvänlighet. Cookies kan vid vissa tillfällen användas för andra syften på en del av vår webbplats. Du kommer att bli informerad om så sker.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Copyrights.

All information på denna webbplats är copyright BMW AG, München, Tyskland. Skyddet gäller för all återgivning och distribution av texter, bilder, ljud- eller videofilmer på BMW Group webbplats för kommersiellt syfte. Innehållet får inte kopieras och ändras för att användas på andra webbplatser. Några av BMW Group webbplatser kan innehålla bilder där copyright ligger hos en tredje part.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Friskrivning.

Webbplatsen är sammanställd med stor omsorg för att undvika missförstånd och felaktigheter och BMW Group påtar sig inte något ansvar för eventuella fel i informationen. Vi avvisar alla anspråk på ersättning för skador som kan vållas direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats. Bilarnas utrustning och tekniska detaljer kan variera från land till land. Bilder, texter och filmer kan innehålla teknik och utrustning som inte ingår i standardutförandet.

BMW Group påtar sig inget ansvar för innehåll på webbplatsen som härrör sig från tredje part eller för innehållet i länkade externa webbplatser.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Trademarks.

Om inget annat anges, är alla varumärken på denna webbplats marknadsrättsligt skyddade av BMW AG.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Licenser.

BMW Group har arbetat fram en informativ och innovativ webbplats. All immateriell egendom, som patent, varumärken och copyrights är skyddad. Inget tillstånd har genom denna webbplats lämnats tredje part att använda den immateriella egendomen hos företagen i BMW Group.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respekt för mänskliga rättigheter och miljöstandarder inom BMW-gruppen.

BMW-koncernen tar på sig företagets ansvar att respektera mänskliga rättigheter och därtill tillhörande miljöstandarder. Detta gäller såväl för vår egen affärsverksamhet som för våra globala leveranskedjor. Med tydliga ansvarsområden och ett brett spektrum av åtgärder bidrar vi till att dessa grundläggande rättigheter efterlevs.
 

Läs mer om vårt tillvägagångssätt och processer för att implementera den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (LkSG) under följande länk: www.bmwgroup.com/humanrights.
 

För information: Allt du behöver veta om rapportering finns i vår Rules of Procedure for Informants och Privacy Notice Information for Informants.

I HÄNDELSE AV EN TVIST.

I händelse av en tvist som parterna inte kan lösa själva, kan en Köparen som är en Konsument lämna klagomål till en alternativ tvistlösningsplattform, inklusive den onlineplattform som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats, www.ec.europa.eu/odr, en rådgivande panel för köpare, en motororganisation eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan även väckas vid allmän domstol. En tvist som rör Näringsidkaren kan endast avgöras i allmän domstol.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

RAPPORTERA EN ÖVERTRÄDELSE ELLER ETT MISSFÖRHÅLLANDE.

Alla anställda och externa parter kan rapportera överträdelser till BMW Group SpeakUP Line eller till av BMW Group utsedda externa kontaktperson (”ombudsmannen”).

 

BMW Group SpeakUP Line

 

  • BMW Group SpeakUP Line är gratis och finns tillgängligt dygnet runt på 34 olika språk.
  • Om du anger informationen och rapporterar per telefon kommer ditt meddelande att spelas in och därefter omvandlas till textformat.
  • BMW Group SpeakUP Line krypterar samtliga personuppgifter på sådant sätt att din identitet inte går att spåra av de personer som behandlar och arbetar med din rapport.

 

SPEAKUP LINE

 

Ombudsmannen

 

  • Ombudsmannen är en opartisk extern person som omfattas av advokaters tystnadsplikt.
  • All kommunikation med ombudsmannen är gratis för uppgiftslämnaren.
  • Uppgiftslämnaren kan kontakta ombudsmannen, dygnet runt, via e-mail eller fax.
  • Ombudsmannen nås också per telefon mellan klockan 08:00 och 17:00 centraleuropeisk tid.
  •  Kontaktinformation:

Dr. Sibylle von Coelln HEUKING · VON COELLN

Rechtsanwälte PartG mbB

Prinz-Georg-Str. 104

40479 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 211 44 03 57 70

Fax: +49 211 44 03 57 77

E-post: BMW-Ombudsperson@hvc-strafrecht.de

 

Med post

Du kan också lämna/skicka in en rapport via post eller internpost till BMW Group

Compliance Audits, Internal Investigations, på följande adress:

 

BMW Group Compliance Audits

Internal Investigations

807 88 München, Germany

eller via e-post till notifications@bmwgroup.com

 

För ytterligare information se Rules of Procedure for Informants och Privacy Notice Information for Informants.