SKROTNING AV ÄLDRE FORDON.

Bilens sista ägare måste lämna in sin gamla bil till ett mottagningsställe eller auktoriserat bilåtervinningsföretag. Mottagningsstället eller återvinningsföretaget utfärdar det mottagningsbevis som krävs när en personbil ska avregistreras för att skrotas och är sedan anvarig för att bilen skrotas och återvinns på ett korrekt sätt.

 

De bilar som MINI levererat i Sverige tas emot kostnadsfritt av återvinningsföretag som BMW Group samarbetar med. Din MINI Partner ger dig information om vem du ska vända dig till.
Förutsättningar för kostnadsfri återvinning av bilen:

 

Den gamla bilen måste vara komplett (det vill säga innehålla motor, drivlina, kaross, katalysator, värdefulla elektroniska komponenter och andra grundläggande komponenter) och fri från skräp.

 

Läs om återvinning på bilsweden.se