Mini logo

Gammal webbläsare.

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Mini för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera din webbläsare
Boka provkörning

För en hållbar framtid

Återvinn din MINI.

Som biltillverkare lyder vi under ett producentansvar för bilar som levt klart.
Det vill säga att när den dag bilen tjänat klart, ska den tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret innebär att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent samt att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande
mottagningssystem.

INLÄMNING.

Tillsammans tar vi ansvar för våra färdigkörda MINI-bilar.
Bilens sista ägare måste lämna in sin gamla bil till ett mottagningsställe eller auktoriserat bilåtervinningsföretag. Mottagningsstället eller återvinningsföretaget utfärdar det mottagningsbevis som krävs när en personbil ska avregistreras för att skrotas och är sedan ansvarigt för att bilen skrotas och återvinns på ett korrekt sätt.

Förutsättningar för kostnadsfri återvinning av bilen.
Den gamla bilen måste vara komplett, det vill säga innehålla:

  • Motor
  • Drivlina
  • Kaross
  • Katalysator
  • Värdefulla elektroniska komponenter, samt andra grundläggande komponenter
  • Fri från skräp
Läs mer