Mini logo

Gammal webbläsare.

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Mini för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera din webbläsare

För dig som behöver hjälp på vägen.

MINI Vägassistans.

MINI Vägassistans är europatäckande och finns där för dig dygnet runt, 365 dagar om året.* Har du som kör en MINI råkat ut för driftstopp, en mindre olycka eller ett missöde med exempelvis bilens nycklar? Kontakta MINI Vägassistans på +46 020 21 00 00. Vi är din högra hand när du är ute på vägen.

* MINI Vägassistans gäller i tre år från bilens första registreringsdatum. Efter dessa tre år förlängs MINI Vägassistans i upp till 10 år genom att följa bilens serviceschema hos en auktoriserad MINI Serviceverkstad i Sverige. MINI Vägassistans förlängs automatiskt när servicen utförs, och innebär inga extra kostnader eller pappersarbete i samband med servicen.

Omfattning Vägassistans

I händelse av ett driftstopp står all den service MINI Vägassistans kan erbjuda till ditt förfogande. MINI Vägassistans samarbetar med utvalda tekniker och räddningstjänster för att få ut din MINI på vägen igen.
 • ASSISTANS ÖVER TELEFON.

  I vissa fall kan våra operatörer guida dig till en avhjälpande åtgärd som möjliggör fortsatt färd. I dessa fall är det viktigt att du använder den inbyggda vägassistanssfunktionen i din MINIs iDrive så operatören får tillgång till datan bilen skickar. Med hjälp av datan kan operatören avgöra om felet går att avhjälpas per telefon, på plats eller om en bärgning krävs.

 • ASSISTANS PÅ PLATS.

  Vissa fel går att reparera på plats, som exempelvis batteriproblem eller problem med en laddkabel. Om du får punktering hjälper vi dig att laga däcket på plats om det är möjligt. Om din bil är utrustad med däck av RFT-typ (märkt med en rund symbol på sidan av däcket med bokstäverna RSC) ska instruktionerna i bilens instruktionsbok alltid följas. Om det är omöjligt att fortsätta färden med däcket ordnar vi vidare assistans. Kostnader för utbytesdäck ingår ej.

 • MINDRE MISSÖDEN.

  Vi hjälper gärna till med att lösa mindre problem som förlagda bilnycklar, om fel typ av drivmedel har tankats eller om du råkat ut för drivmedelsstopp.

 • BOGSERING TILL NÄRMASTE MINI VERKSTAD.

  Om ett fel inte kan repareras på plats, ser vi till att bilen blir transporterad till närmaste MINI-verkstad eller till den MINI-verkstad du föredrar förutsatt att den extra körsträckan inte överskrider 100km.

 • FORTSATT RESA MED TAXI.

  Om du behöver beställa en taxi i anslutning till ett driftstopp, ersätter vi kostnaderna för en eller flera taxiresor (totalt max. SEK 800).

 • HOTELLVISTELSE.

  Om du måste övernatta på grund av ett driftstopp står vi för hotellkostnaderna för samtliga personer i bilen. Förutsättningarna för ersättning är att driftstoppet ägt rum längre bort än 5 mil från din hemord och vi ersätter hotellnätter antingen tills bilen är åtgärdad eller för högst 4 nätter (högsta hotellkategori: 4 stjärnor).

 • ERSÄTTNINGSBIL FÖR ATT KUNNA FORTSÄTTA RESA.

  Vid en bärgning till verkstad står vi för kostnaden för en ersättningsbil tills reparationen är klar, dock max 3 arbetsdagar plus helg inom Sverige och 5 arbetsdagar plus helg utomlands.

 • RÖRLIGHET UTAN AVBROTT.

  För att säkerställa din rörlighet utan avbrott, som tillägg till ovannämnda serviceåtaganden, erbjuder vi följande tjänster antingen individuellt eller i kombination, upp till max SEK 6500 per driftstopp.

  • Fortsatt resa eller hemresa med tåg eller flyg.
   Om omständigheterna kräver tar vi hand om kostnaderna för din fortsatta resa eller hemresa med tåg eller flyg – upp till det maxbelopp som nämnts ovan.
  • Vi kan antingen hämta eller lämna din MINI.
   Om kostnaderna skulle öka under det att vi tar hand om din MINI, täcker vi upp dem till det maxbelopp som nämnts tidigare. Om driftstoppet har inträffat utomlands, ser vi till att din bil transporteras hem. Villkor: att reparationstiden, från bilens ankomst till verkstaden till dess att den uppskattningsvis är klar, överstiger 3 arbetsdagar. Dessutom krävs att avståndet mellan platsen för driftstoppet och din hemort är längre än 10 mil.
 • OLYCKA ELLER INBROTT.

  Vid mindre olyckor eller inbrott hjälper MINI Vägassistans gärna till. Hjälp över telefon och bärgning till en MINI-verkstad ingår i MINI Vägassistans när olyckan är framme. Våra operatörer hjälper dig kring hur du ska göra på olycksplatsen och ser till så din bil transporteras till en MINI-verkstad.

 • ERSÄTTNING AV KOSTNADER.

  Som regel ersätts endast de kostnader som godkänts av MINI Vägassistans avseende händelsens omfattning. Normalt sett förutsätter vi att alla utgifter kan hänföras till MINI Vägassistans tjänster direkt. Om du i undantagsfall har haft några utlägg, kommer vi att ersätta dig för dessa utan dröjsmål.

 • SÄRSKILDA KOSTNADER SOM INTE ERSÄTTS.

  • Utgifter som ändå skulle ha uppstått såsom ex. tullkostnader, bensinkostnader eller självriskeliminering.
  • Extra utgifter på hotell såsom ex. mat/minibar.
  • Utgifter eller förluster som är ett resultat, direkt eller indirekt, av konsekvenserna av driftstoppet, som exempelvis inkomstbortfall, avbeställningskostnader eller likartade kostnader (ex. giltighetstiden för en biljett som gått ut).
  • Reparationskostnader och utlägg för reservdelar och andra förnödenheter.
 • MINI VÄGASSISTANS REGIONAL TÄCKNING.


  Om ett driftstopp skulle inträffa finns MINI Vägassistans i följande länder i Europa:

  Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Spanien (inkl. Kanarieöarna), Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

 • DEFINITION AV DRIFTSTOPP.

  Med driftstopp menas att du som förare upplever en mobilitetsrestriktion. Denna mobilitetsrestriktion kan orsakas av ett produkttekniskt fel på bilen, ett missöde som exempelvis en feltankning eller att färden inte kan fortsättas på grund av ett plötsligt sjukdomsfall.

 • MINI VÄGASSISTANS ÄR INTE TILLÄMPLIGT I FÖLJANDE FALL.

  • Vanlig service, tekniska aktioner eller återkallelser på grund av produktfel.
  • Skada, som uppstått p.g.a. avsiktligt eller vårdslöst beteende.
  • Skada, som orsakats av händelser vid körning under tävlingsliknande förhållanden eller träning.
  • Skada, som förorsakats av att delar monterats som inte godkänts av tillverkaren eller om bilen modifierats på ett sätt som inte godkänts av tillverkaren.